Ondersteuning

Op maandag 15 en dinsdag 16 april 2024 hebben we webinars georganiseerd waarin het proces van de managementrapportage is uitlegd en toegelicht. Hand-outs van de presentatie vind je in de bijlage op deze pagina.

Op dinsdag 5 en vrijdag 8 maart 2024 hebben we webinars georganiseerd waarin de werkwijze voor het werken met de Zorgplannen is uitgelegd en toegelicht. Hand-outs van de presentatie vind je in de bijlage op deze pagina.

In bijlage delen we de declaratieprotocollen voor de zorgplannen lage rugpijn, nekpijn en schouderpijn. Deze protocollen zijn bedoeld voor praktijken die werken met productfinanciering. Let op, in 2024 geldt er bij de zorgverzekeraars Zilveren Kruis (alleen lage rugpijn) en CZ (alleen pilot groep) een verschil in tarief voor voormalig Zorg1 praktijken t.o.v. voormalig FysioTopics en Zorgtopics praktijken. 

Er zijn onduidelijkheden omtrent de toepassing van de algemene vragenlijst. In bijlage een toelichting van de toegevoegde waarde van deze vragenlijst, opgenomen in de verplichte dataset. 

E-learnings

Op deze pagina staat alle informatie over de e-learnings. Iedere e-learning (rug/nek/schouder) heeft 6 niveaus: eigenaar fase 1, eigenaar fase 2, officemedewerker fase 1, officemedewerker fase 2, therapeut fase 1, therapeut fase 2.

Fase 1 betreft de implementatie van het zorgplan

Fase 2 betreft de productfinanciering.